UsedAutoBank.com privatumo politika:


1. Bendrosios nuostatos:

Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis internetinės svetainės www.UsedAutoBank.com savininkas ir valdytojas UAB „T&S mobile“ tvarko ir saugo interneto svetainės lankytojų, užsakovų ir vartotojų duomenis.

Duomenų rinkimą bei tvarkymą nustato ši privatumo politika, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą


2. Registracija:

Svetainės registracijos formoje turi būti pateikiama informaciją apie sutartį sudarantį asmenį (vardas pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas ir kt.) ar įmonę (pavadinimas, įmonės kodas, PVM mok. kodas, registracijos adresas). Jeigu registracijos metu yra pateikiami netikslūs ar klaidingi duomenys, svetainės valdytojas ir savininkas turi teisę panaikinti paskyrą bei laikyti neteisėtais ir negaliojančiais visus su šia paskyra atliktus veiksmus. UAB „T&S mobile”, internetinėje svetainėje www.UsedAutoBank.com vykdydama transporto priemonių aukciono organizatorės veiklą, gauna informaciją apie internetinės svetainės vartotojų (lankytojų ir užsakovų) vizitų kiekį, vykdomų aukcionų laimėjimus, pateiktus užsakymus ar sudarytas transporto priemonių pirkimo sutartis bei gautą informaciją kaupia ir naudoja tik teisėtiems tikslams, kaip numato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, o būtent:

    • Elektroninių naujienų biuleteniams rengti bei siųsti;
    • Sutartims, užsakymams sudaryti;
    • PVM sąskaitoms – faktūroms rengti;
    • Kitiems dokumentams, susijusiems su svetainėje skelbiamų aukcionų organizavimu, rengti.

Sukaupti duomenys yra tvarkomi ir saugomi taip, kad šie būtų apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.


3. Slapukai:

Mes naudojamės slapukais siekdami nustatyti jūsų vartojimo įpročius mūsų interneto svetainėse (pvz.: svetainės kalbos pasirinkimas). Mūsų tikslas – kiek įmanoma personalizuoti teikiamas paslaugas pagal jūsų interesus. Slapukas – tai nedidelis kiekis informacijos, kurį mūsų serveris išsiunčia į jūsų kompiuterio standųjį diską, kad interneto svetainė atsimintų jus.

Svetainės stebėjimui ir statistikos duomenų surinkimui bei analizei yra naudojami tokie įrankiai kaip „Google Analytics“ ir panašiai. Šių įrankių ir svetainėje naudojamų slapukų duomenų pagalba yra surenkama visa mums reikiama informacija kuri padeda stebėti bei analizuoti svetainės apkrovos duomenis, ko pesėkoje galime priimti sprendimus kaip pagreitinti svetainės darbą ir padaryti Jums patogesnį nadojimąsi sistema.

Esant poreikiui, prieš pradedant naudojimasi mūsų svetaine, Jūs visada galite atmesti slapukų naudojimą, tačiau turime pastebėti, kad tuomet negalėsite pasinaudoti kai kuriomis mūsų svetainės teikiamomis paslaugomis kaip pvz. dalyvavimas aukscionuose.


4. Asmens duomenų tvarkymas:

Registruodamasis svetainėje asmuo sutinka, kad jo duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia svetainės valdytojui ir savininkui, būtų tvarkomi remiantis šia privatumo politika.

Jūs atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų saugumą. Jūs neturite teisės atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims.


5. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims:

www.UsedAutoBank.com internetinės svetainės savininkė ir valdytoja UAB „T&S mobile” įsipareigoja be lankytojo ar užsakovo raštiško sutikimo neteikti jokios asmens ar įmonės duomenis sudarančios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.


6. Privatumo politikos keitimas:

UAB „T&S mobile” pasilieka teisę be atskirto raštiško įspėjimo keisti šią privatumo politiką, riboti ar visiškai uždrausti internetinės svetainės UsedAutoBank.com prieigą.


8. Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines:

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitus internetinius tinklapius. Mes neprisiimame atsakomybės už privatumo politiką trečiųjų šalių tinklapiuose.